ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ

 

 

Τί είναι η ειδική διαπαιδαγώγηση;

 
Η Ειδική Διαπαιδαγώγηση είναι μια εξατομικευμένη παιδαγωγική και θεραπευτική προσέγγιση που περιλαμβάνει την αξιολόγηση μέσα από άτυπα ή σταθμισμένα τεστ, την εκτίμηση των δυνατοτήτων το παιδιού και την κατάρτιση και εφαρμογή εξατομικευμένου μαθησιακού προγράμματος με βάση τα παραπάνω.

Οι μαθησιακοί και γνωστικοί στόχοι που τίθενται από τον ειδικό παιδαγωγό, σε συνεργασία με τους γονείς, αλλάζουν και τροποποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την πρόοδο του παιδιού.

Τα εξατομικευμένα προγράμματα παρέμβασης αξιοποιούν στο έπακρο τις δυνατότητες των παιδιών και τα βοηθούν μακροπρόθεσμα να αναπτύξουν τις γνωστικές τους δεξιότητες κι να βελτιώσουν τις σχολικές τους επιδόσεις. Επίσης, με την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών, τα παιδιά μαθαίνουν σταδιακά να μελετούν ανεξάρτητα και αυξάνεται η αυτοπεποίθηση τους.
 
 
Κέντρο Ειδικών Θεραπειών Μάθηση & Ανάπτυξη
 

Σε ποιους απευθύνεται;

 
Απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους που παρουσιάζουν:

 • Μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσορθογραφία, δυσαναγνωσία, δυσγραφία)
 • Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές
 • Διαταραχή ελλειματικής προσοχής/ Υπερκινητικότητα
 • Νοητική υστέρηση
 • Ψυχοκινητική καθυστέρηση
 • Διαταραχές λόγου
 • Διαταραχές της συμπεριφοράς

 
 
 
Κέντρο Ειδικών Θεραπειών Μάθηση & Ανάπτυξη
 

Πως ξέρω ότι το παιδί μου χρειάζεται ειδική διαπαιδαγώγηση;

 
Αν το παιδί παρουσιάζει δυσκολίες, διαταραχές ή καθυστερήσεις σε:

 • γραφή
 • ανάγνωση
 • κατανόηση
 • μαθηματικές δεξιότητες
 • μνήμη
 • οργάνωση πληροφοριών
 • Φωνολογική ενημερότητα

Επίσης, αν παρατηρώ συχνά ότι η προσοχή του αποσπάται εύκολα, παρουσιάζει αδυναμία συγκέντρωσης, χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να κατανοήσει και να απομνημονεύσει.