ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

 
 

 

Τί είναι η λογοθεραπεία;

 
Η επιστήμη της λογοθεραπείας ασχολείται με την πρόληψη, τη διάγνωση και την αποκατάσταση / θεραπεία προβλημάτων λόγου και ομιλίας, επικοινωνίας (λεκτικής ή μη), φωνής, σίτισης και κατάποσης που μπορεί να εμφανίζουν παιδιά ή ενήλικες.

Πιο συγκεκριμένα, ασχολείται με την αντιμετώπιση και την αποκατάσταση αρθρωτικών ή/και φωνολογικών διαταραχών, διαταραχών της ροής της ομιλίας (τραυλισμός, ταχυλαλία), νευρογενείς κινητικές διαταραχές της ομιλίας (δυσπραξία, δυσαρθρία), διάσπαση ελλειμματικής προσοχής – υπερκινητικότητα, καθυστέρηση λόγου και ειδικές γλωσσικές διαταραχές, βαρηκοϊα, σχιστίες χείλους και υπερώας, νοητική υστέρηση και διαταραχές αυτιστικού φάσματος, επίκτητες διαταραχές λόγου μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο (δυσφασία) κ.α.

Στο τμήμα της Λογοθεραπείας χρησιμοποιείται και παρέχεται στους γονείς εικονογραφημένο και οπτικοποιημένο υλικό που αφορά κυρίως κάρτες για την ανάπτυξη και βελτίωση του προφορικού λόγου (δομή και σύνταξη, λεξιλόγιο, σημασιολογία, λεκτικές πραγματολογικές δεξιότητες, λογική σκέψη και συνοχή, λειτουργική χρήση καθημερινών αντικειμένων, έννοιες αιτίου - αποτελέσματος, σειροθετήσεις καρτών), δραστηριότητες που έχουν ως στόχο να ενδυναμώσουν τους γνωστικούς τομείς του παιδιού (βασικές έννοιες που αφορούν τα χρώματα, σχήματα, μεγέθη και απλές κατηγοριοποιήσεις, αντίθετες, ποσοτικές και χωροχρονικές έννοιες) αλλά και υλικό για βελτίωση της εξωλεκτικής επικοινωνίας (κάρτες συναισθημάτων, τρόποι καλής συμπεριφοράς, κοινωνικοί κανόνες). Επίσης, χρησιμοποιούνται εξειδικευμένα εναλλακτικά προγράμματα επικοινωνίας, (π.χ. PECS, ΜΑΚΑΤΟΝ, Intensive Interaction,) με απώτερο στόχο τη βελτίωση της επικοινωνιακής πρόθεσης, της λειτουργικής επικοινωνίας και της κοινωνικότητας των παιδιών.

Οι συνεδρίες λογοθεραπείας είναι σχεδιασμένες ξεχωριστά για κάθε παιδί. Πραγματοποιούνται σε μια έναν προς ένα ρύθμιση (θεραπευτής και άτομο) ή σε ομάδα ατόμων, προσαρμοσμένη πάντα στο επικοινωνιακό τους επίπεδο, στις δεξιότητες και ανάγκες τους.
 
 
 
 
 

Ψυχολογική Στήριξη - Ψυχοθεραπεία

 
Το τμήμα ψυχολογικής στήριξης - ψυχοθεραπείας του κέντρου μας λειτουργεί με σταθερότητα και συνέπεια επί μια 15ετία, αντιμετωπίζοντας πάντοτε τον κάθε θεραπευόμενο με σεβασμό και προσαρμόζοντας τη θεραπευτική παρέμβαση στις προσωπικές του ανάγκες και αιτήματα. Οι συνεδρίες είναι είτε ατομικές είτε ομαδικές και διαρκούν 45’ και 60’ αντιστοίχως.

Αναλαμβάνουμε να βοηθήσουμε και να ενισχύσουμε παιδιά και εφήβους, στοχεύοντας στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησής τους, στην ενδυνάμωση των κοινωνικών τους δεξιοτήτων και στον περιορισμό ενδεχόμενου άγχους ή φόβων. Τα πολλά χρόνια ύπαρξης του τμήματος μας έχουν θωρακίσει με εμπειρία και γνώση, ώστε να μπορούμε να στηρίζουμε παιδιά και εφήβους στο φάσμα του αυτισμού (ΔΑΔ, Asperger), αλλά και παιδιά με ΔΕΠ-Υ, μαθησιακές δυσκολίες και επιθετικές εκφάνσεις συμπεριφοράς.

Στο κομμάτι ψυχοθεραπείας ενηλίκων, με βάση την ανθρωποκεντρική / προσωποκεντρική προσέγγιση βοηθούμε τους θεραπευόμενους να πετύχουν βαθιά αυτογνωσία, ούτως ώστε να φτάσουν στην επιτυχία κάθε στόχου της και να προσεγγίσουν την έννοια της αυτό-ολοκλήρωσης και της αυτοπραγμάτωσης.

Ο Υπεύθυνος του Τμήματος
Νικολίτσης Μιχαήλ
Bsc Psychology

Msc Child Development